Eнергийно ефективни къщи

Съвременно монолитно строителство на качествени нисокенергийни жилища

Консултиране, планиране, проектиране, изграждане и завършване на енергийно ефективни сгради. От особена важност е да се подчертае, че нискоенергийните сгради се изграждат с надеждна масивна стоманобетонова конструкция, не са сглобяеми постройки или такива с временен характер. Клиентът получава като краен продукт сграда с гарантирано високо качество на вътрешен климат и ниска консумация на електрическа енергия за отопление и охлаждане, без да се тревожи за подробностите на изпълнението. Всеки, решил да работи с нас, ще получи ясна представа за разходите по изграждането на желаната от него сграда и ще има възможност да се възползва от решения, най-добре съвпадащи с неговите предпочитания, идеи и предвиден бюджет.

Разликите между енергийно ефективните и обикновените сгради понякога са незабележими за неспециалисти и често възложителите научават за тях едва когато се окаже, че експлатационните разходи са твърде високи, а качеството на вътрешния климат е незадоволително. Цената за отопление и охлаждане на нискоенергийно жилище е от 5 до 10 пъти по-ниска от цената за отопление и охлаждане на стандартна сграда, построена според нормативната уредба в България. Разликата е драстична и слага край на високите битови сметки. Подобна инвестиция е стратегическа и увеличава своята стойност във времето. В рамките на по-малко от 6 години можете да си върнете стойността на допълнителните разходи, а ако се вземе под внимание и възможността цената на енергоносителите да се увеличава, а тя едва ли ще намалява, инвестициите се възвръщат дори по-бързо.

Инвестиционни консултaции

Експертно мнение за висока енергийна ефективност

За да се постигнат максимално добри резултати по отношение на енергийната ефективност, трябва да се помисли за тях още преди сградата да е проектирана, преди предприемането на действия. В следващите етапи от работата е възможна само частична намеса. Трябва да се вземат предвид както конкретните желания на клиента, така и техническите възможности за тяхното реализиране и предвиденият бюджет. Когато подробностите са известни, благодарение на специализиран инженерен софтуер за енергийно проектиране, сме в състояние да планираме прилагането на оптималните решения за енергийна ефективност. Можем да Ви дадем професионалното си мнение на всеки етап от процеса, но е важно да се знае, че колкото по-рано се случи, резултатите ще бъдат толкова по-добри.

Научете повече

Оптимален комфорт

Редица решения за по-качествен живот у дома

Когато сградата не е проектирана да доставя оптимален комфорт, човек би използвал необходимите мерки, за да си го достави, което често води до изразходване на много повече енергия и много по-високи сметки, отколкото ако оптималният комфорт е сред приоритетите при проектирането на съответната сграда. За да е налице оптимален комфорт, следните параметри трябва да бъдат в определени граници: температура на усещане, ниво на CO2, влажност, дневна светлина, възраст на въздуха.

Научете повече

Ефективно използване на енергията

Активни системи, пасивни мерки и технологии за повече комфорт

Високата енергийна ефективност и качеството на вътрешен климат са свързани с ефективно използване на съществуващи условия на средата и технологии в монолитното строителство, които осигуряват максимален комфорт на цената на ниско количество енергия. Подобно рационално изразходване на енергията се осигурява чрез анализ и комбинация от системи и архитектура на дадена сграда. За целта използваме изчислителен софтуер за енергийни симулации.

Научете повече

Възобновяеми енергийни източници

Използване на естествената енергия

Предвиждането на ползите от възобновяемите енергийни източници води до чувствително снижаване на експлоатационните разходи и е средство за опазване на околната среда и съхраняване на изчерпаемите природни ресурси. Когато сградата оставя по-малък отпечатък върху природата, често се нарича "устойчива" или "зелена". Основните възобновяеми източници са слънчевата енергия и геотермалната енергия. Те се използват благодарение на модерни соларни инсталации и термопомпени системи.

Научете повече

Нискоенергийни жилища Качество и енергийна ефективност

Цената за отопление и охлаждане на нискоенергийно жилище е от 5 до 10 пъти по-ниска от цената за отопление и охлаждане на стандартна сграда, построена според нормативната уредба в България. Разликата е драстична и слага край на високите битови сметки. Подобна инвестиция е стратегическа и увеличава своята стойност във времето. В рамките на по-малко от 6 години можете да си върнете стойността на допълнителните разходи.

След 2020 г. всяка сграда, която не е нискоенергийна, ще се окаже лоша инвестиция. Националният план за сгради с близко до нулевото потребление на енергия влиза в сила от 2018 г. Съгласно Закона за енергийната ефективност тези сгради изпълняват няколко условия: eнергопотреблението им отговаря на клас А; не по-малко от 55% от потребената енергия е от възобновяеми източници, разположени на място. Целта на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите е намаляване на общото потребление на енергия в ЕС с 20% до 2020 г.

 • 45 kWh
 • 50 ст/м²

Пасивни къщи

По-високият стандарт в нискоенергийното строителство

Пасивната сграда има изключително висока енергийна ефективност и осигурява комфортни условия в помещенията през цялата година. Концепцията за нейното създаване се базира на ниски топлинни загуби в сграда без традиционни отоплителни системи и без активно охлаждане.

Ниските топлинни разходи правят една пасивна сграда икономически ефективна, ако се отчетат разходите за целия жизнен цикъл на сградата. Тя трябва да притежава високо равнище на топлоизолация, минимум топлинни мостове и ниска инфилтрация, за постигането на които пасивно използва топлопритоците от слънчева енергия и вътрешно натрупване, както и рециклирането на топлинната енергия на отработения от вентилацията въздух. Приоритетно се използват възобновяеми енергийни източници и в сравнение с настоящите стандарти, потреблението на енергия от невъзобновяеми енергийни източници е изключително ниско.

Потреблението в цифри

Спестената енергия за отопление е 75-90%

Годишно, за първична енергия за отопление, охлаждане и вентилация, електрическите електроуреди и осветление, не трябва да се превишава стойността от 120 KWH/m2, независимо от енергийния източник.

Сграда, построена по стандартите на пасивната къща, спестява енергия за отопление от порядъка на 75 до 90% в сравнение със сега съществуващите сгради.

Обикновено срокът за откупуване на допълнителната инвестиция в пасивната къща е по-малко от 10 години.

Животът в пасивна къща

Не изисква по-специален начин на обитаване

Пасивните сгради не са проектирани и изпълнени за определена категория хора. Строителството се основава на прости материали с добри характеристики, конструкции и сградни инсталации, които покриват формулираните за този стандарт изисквания. "СИТИ-ЕВРО" се стреми да привлича възложителите, които търсят квалифицирани изпълнители за подобни проекти. Компанията развива афинитет към изграждането на пасивни къщи, тъй като това е професионалното бъдеще на строителството като цяло. В нашата страна вече има достатъчно добри проектантски екипи, развит пазар за материали и оборудване и най-вече – информирани, екологично отговорни и иновативно настроени потребители на пасивни сгради, които искат да инвестират и да живеят в крак със световните "зелени" тенденции.

Основни ползи на пасивните сгради От комфорта до разходите и въздействието върху околната среда

 • Висок топлинен комфорт и отлично качество на въздуха

  Високият топлинен комфорт включва условия като постоянна температура във всички помещения и еднакво темпериране във всяка част на помещението, а отличното качество на въздуха е независимо от външните условия като климат, замърсяване на въздуха, шум.

 • Зелено и устойчиво строителство

  И като използвани природни ресурси във вложените материали, и в дългосрочен план – като въздействие върху околната среда, то е на качествено различно ниво от традиционното.

 • Стабилно ниски разходи за консумирана енергия

  Общото потребление се изчислява на база целия жизнен цикъл на сградата.

 • Надеждни и дългосрочни технически решения

  ...които не изискват сложна и скъпа поддръжка.

Гарантиране на вътрешния климат

Доказано качество на средата

Качеството на вътрешния климат се гарантира чрез използване на отлична изолация и системи за отопление, охлаждане и вентилация. Важни фактори са прецизното регулиране и поддържането на постоянна температура, елиминирането на претоплянето или изстудяването на помещенията, абсорбацията на неприятните миризми. Според българските норми няма изисквания за минимална естествена осветеност, за нивата на СО2, влажността и възрастта на вътрешния въздух. Проектират се и се строят сгради, където качеството на вътрешния климат не е взето под внимание и се разчита на случайности. Така често не усещаме, че сме изложени на неблагоприятни въздействия, дължащи се на лош вътрешен климат. Признак за подобен проблем е появата на плесени в стаите и баните, които имат негативно въздействие върху здравето. Някои от характерните симптоми могат да доведат до хронични дихателни проблеми и алергии! Повече за качеството на вътрешния климат прочетете в Оптимален комфорт.

Съпоставка на цената

Разходи за отопление при ниска и при стандартна консумация на енергия

За да се получи по-добра представа колко по-евтино може да е отоплението на една къща, проектирана и изпълнена по начин, който приоритизира ниската енергийна консумация и качеството на вътрешния климат, е направено сравнение между три отделни стратегии, обхващащи изолацията и начина на отопление. Инфографиката вдясно показва месечните разходи за отопление на двуетажна къща с площ 350 m² с местоположение гр. София. Сравнени са три варианта: 1-ви – нискоенергийна къща с отопление и охлаждане, осъществявани с термопомпа, 2-ри вариант – стандартно изолирана къща с отопление на пелети (охлаждането не е осигурено и изисква допълнителна инвестиция) и вариант 3 – стандартно изолирана къща със стандартно отопление на електричество (например електрическо котле с радиатори, отоплителни печки и т.н., които също не предполагат охлаждане през лятото). Важно е също да се добави, че от трите модела добре изолираната сграда осигурява най-високо качество на вътрешен климат и равномерно разпределение на топлината във всички помещения по цялата им площ и височина.

Срок на възвръщаемост на инвестициите

За колко време ще си върнете допълнителните разходи?

Има стандарти за изпълнение на сградите с близко до нулевото потребление на енергия. Те включват вратите, дограмата, външното топлоизолиране, осветлението, избраната система за отопление, охлаждане и вентилация. Разходите са с приблизително 30% по-високи от цената на стандартното изпълнение. Срокът за възвръщането на инвестициите е много кратък - до 6 години, а стойността им се увеличава във времето.