Условия за постигане на максимален резултат

Редица решения за по-качествен живот у дома

За вътрешния климат във всяка сграда трябва да се помисли още на ниво проектиране. Само тогава може да се постигне оптимален комфорт, който се отразява положително както на здравето на хората в сградата, така и на техните усещания и продуктивност. За да е налице оптимален комфорт, следните параметри трябва да бъдат в определените граници.

Гарантиране на вътрешния климат

Постигане на здравословна и приятна среда

Според европейските стандарти параметрите на вътрешния климат имат директно отношение към енергийната консумация на дадена сграда. "Ако обитателите се чувстват некомфортно, има вероятност да предприемат действия, за да подобрят комфорта си, което може да доведе до промени в енергийната консумация“, се казва в EN 15251, където са определени параметрите за качествен вътрешен климат.

Температура на усещане
22±2°С през зимата и 24±2°С през лятото
Ниво на СО2
до 900ppm (ppm - частици на милион при външни стойности 400ppm)
Влажност
от 25% до 60%
Дневна светлина
≥ 2% от външната осветеност в средата на стаята
Възраст на въздуха (инфилтрация)
< 2h (0.6 смени на вътрешния въздух за един час)

Доставяне на оптимален комфорт Мерки за подобряване на качеството на вътрешния климат

Оптималният комфорт в сградата може да се доставя постоянно само ако е взет под внимание при проектирането ѝ. При стандартното за България монолитно строителство оптималният комфорт не се постига от само себе си. За да си го доставят, хората инсталират допълнителни уреди, които подобряват качеството на вътрешния климат само до известна степен и чрез изразходване на повече енергия. Далеч по-евтино и здравословно би било, ако в проекта се предвидят пасивни (неизискващи енергия) и активни (изискващи енергия) мерки.

 • Температура

  Системите за отопление и охлаждане и сградната изолация играят основна роля за постигането на необходимата температура. Енергийно ефективните сгради са направени така, че тези системи се използват в случай на много ниски външни температури, а през повечето време през зимния период топлината да идва от електроуредите и осветлението, които се използват в сградата.

 • Влажност

  Влажността в една сграда влияе на здравето и комфорта на обитателите. Оптималните стойности на този показател и недопускането на влага в конструкцията се регулират най-добре чрез вентилационна система. Тя намалява влажността, когато е прекалено висока, или я увеличава, когато е прекалено ниска.

 • СО2

  Необходимо е да се предвиди принудителна вентилация, която да осигурява извеждането на "мръсния“ вътрешен въздух и да го замени с "чист", който е богат на кислород. При използването на вентилационна система пресният въздух се пречиства, така че да не се допускат външни замърсители, което е от особено значение за хора с дихателни проблеми и алергии.

 • Дневна светлина

  Дневната светлина в една сграда зависи от големината на остъклението, неговото разположение и засенчване. Дневната светлина до голяма степен е свързана с топлината от слънцето, която остава в сградата. Затова се прави анализ и се определят процент и видове остъкление и слънцезащита, предпазваща сградата от прегряване през лятото, но позволяваща загряване през зимата.

 • Инфилтрация

  Благодарение на вентилационните системи чрез инфилтрацията се извеждат неприятните миризми и въздухът, който е престоял, за да не влияят на здравето и комфорта на хората вътре. При чести смени на вътрешния въздух и заместването му с пресен, намиращите се в сградата се радват на въздух без прах и миризми.

Поддържане на параметрите

Определяне на най-добрите условия

Поддържането на посочените параметри при изключително ниска енергийна консумация е възможно, ако се предвиди на етапа на планиране на сградата. Веднъж зададени, желаните стойности се контролират автоматично, като това не изключва възможност за промяна в зависимост от нуждите на клиента или при атмосферни аномалии.

Въздействие при липса на качествен вътрешен климат

Здравословно състояние, комфорт и продуктивност

Качеството на вътрешния климат директно въздейства на здравето, комфорта и работоспособността. Най-разпространените установени здравословни проблеми, причинени от лошо качество на вътрешния климат, са алергии, астма (причинени най-вече от влага и плесен), инфекциозни заболявания, които се разпространяват по въздуха.

 • Температура

  Архитектурните и инженерните решения за дадена сграда влияят на здравословното състояние и комфорта на хората в нея. Често не си даваме сметка, че редица здравословни проблеми са причинени от неудачно отопление, охлаждане, вентилация и изолация. Потребителите установяват, че подовото отопление е един от най-ефективните и комфортни методи на отопляване на сградата. То осигурява равномерно разпределение на температурата на въздуха в дадено помещение, за разлика от други видове отопление, при които най-топло е при тавана, а най-студено при пода. Системите за подово отопление са безшумни. Друго тяхно предимство е, че зоната на запрашеност снижава своите граници и винаги е на 15-20 см. от пода.

 • CO2

  Завишените нива на СО2 са може би най-разпространеното изражение на лош вътрешен климат в сградите в България, дължащо се на липса на достатъчна вентилация. В повечето сгради тя се осъществява чрез противовлажните вентилатори в баните и чрез ръчно отваряне на прозорците, което е крайно недостатъчно, особено през зимните месеци. Доказано е, че завишените стойности на СО2 предизвикват усещане за отпадналост и други симптоми и намаляват работоспособността с до 15%, което е от особено значение за офиси и административни сгради, училища и детски градини. Например в спалня, обитавана от двама души, нивата на СО2 през нощта могат да достигнат стойности от над 4000 ppm, при препоръчителни 900 ppm. Това директно се отразява на качеството на съня, съответно на работоспособността. Като допълнение, с издишването на СО2 се отделя и водна пара, която, ако не бъде изкарана от сградата, създава предпоставки за проникване в конструкцията и образуването на мухъл.