Строителна компания

Инвестиционно консултиране и строително-монтажни работи

  • Строителство на сгради и съоръжения
  • Замазки и специфични подови настилки
  • Саниране и реконструкции
  • Довършителни работи
  • Разрушаване на сгради
  • Ремонтни дейности

"СИТИ-ЕВРО" ЕООД има дългогодишен професионален опит в планирането и цялостното изграждане на монолитни жилищни, промишлени и офис сгради, както и в допълнителни дейности - машинно полагане на подови покрития, изпълнение на различни видове строително-монтажни работи от крайните фази на строителния процес и др. Постигнатото ни даде възможност в последните години да реализираме и проекти за строителство на нискоенергийни монолитни сгради. Добрата строителна практика се постига благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество. Цените на нашите услуги са привлекателни. Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписанo в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от ІІI-та до V-та категория.

Инвестиционни консултaции

Експертно мнение за висока енергийна ефективност

За да се постигнат максимално добри резултати по отношение на енергийната ефективност, трябва да се помисли за тях още преди сградата да е проектирана, преди предприемането на действия. В следващите етапи от работата е възможна само частична намеса. Трябва да се вземат предвид както конкретните желания на клиента, така и техническите възможности за тяхното реализиране и предвиденият бюджет. Когато подробностите са известни, благодарение на специализиран инженерен софтуер за енергийно проектиране, сме в състояние да планираме прилагането на оптималните решения за енергийна ефективност. Можем да Ви дадем професионалното си мнение на всеки етап от процеса, но е важно да се знае, че колкото по-рано се случи, резултатите ще бъдат толкова по-добри.

Направете консултация

Оптимален комфорт

Редица решения за по-качествен живот у дома

Когато сградата не е проектирана да доставя оптимален комфорт, човек би използвал необходимите мерки, за да си го достави, което често води до изразходване на много повече енергия и много по-високи сметки, отколкото ако оптималният комфорт е сред приоритетите при проектирането на съответната сграда. За да е налице оптимален комфорт, следните параметри трябва да бъдат в определени граници: температура на усещане, ниво на CO2, влажност, дневна светлина, възраст на въздуха.

Научете повече

Ефективно използване на енергията

Активни системи, пасивни мерки и технологии за повече комфорт

Високата енергийна ефективност и качеството на вътрешен климат са свързани с ефективно използване на съществуващи условия на средата и технологии в монолитното строителство, които осигуряват максимален комфорт на цената на ниско количество енергия. Подобно рационално изразходване на енергията се осигурява чрез анализ и комбинация от системи и архитектура на дадена сграда. За целта използваме изчислителен софтуер за енергийни симулации.

Научете повече

Възобновяеми енергийни източници

Използване на естествената енергия

Предвиждането на ползите от възобновяемите енергийни източници води до чувствително снижаване на експлоатационните разходи и е средство за опазване на околната среда и съхраняване на изчерпаемите природни ресурси. Когато сградата оставя по-малък отпечатък върху природата, често се нарича "устойчива" или "зелена". Основните възобновяеми източници са слънчевата енергия и геотермалната енергия. Те се използват благодарение на модерни соларни инсталации и термопомпени системи.

Научете повече

Нискоенергийни жилища

Качество и енергийна ефективност

Цената за отопление и охлаждане на нискоенергийно жилище е от 5 до 10 пъти по-ниска от цената за отопление и охлаждане на стандартна сграда, построена според нормативната уредба в България. Разликата е драстична и слага край на високите битови сметки. Подобна инвестиция е стратегическа и увеличава своята стойност във времето. В рамките на по-малко от 6 години можете да си върнете стойността на допълнителните разходи.

След 2020 г. всяка сграда, която не е нискоенергийна, ще се окаже лоша инвестиция. Националният план за сгради с близко до нулевото потребление на енергия влиза в сила от 2018 г. Съгласно Закона за енергийната ефективност тези сгради изпълняват няколко условия: eнергопотреблението им отговаря на клас А; не по-малко от 55% от потребената енергия е от възобновяеми източници, разположени на място. Целта на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите е намаляване на общото потребление на енергия в ЕС с 20% до 2020 г.

Научете повече
  • 45kWh
  • 50ст/м²

Световно изложение "BAU 2019": Архитектура, материали, системи

В крак с последните тенденции

Стараем се да бъдем адекватни на стремително бързите темпове на развитие и в крак с последните тенденции в строителството и архитектурата. И тази година не пропуснахме престижното изложение "BAU 2019" в Мюнхен, в което участват само най-добрите в бранша.
На световното изложение се запознахме с най-новите разработки, свързани с процесите в стротелството и архитектурата.