Изпълнение на инвестиционни проекти

Многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове и др.

Строителната компания "СИТИ–ЕВРО" ЕООД е създадена през 2003 г. Добрата строителна практика се постига основно благодарение на отлично подготвен инженерен и изпълнителски състав с богат опит, а и благодарение на ефективното взаимодействие с дългогодишни доставчици, партньори и проектантски екипи. Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от III-та до V-та категория. Сред водещите дейности на строителната компания е изпълнението на груб строеж на многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове и други инвеститорски проекти с РЗП над 2500 м² в района на София.

Богат опит: повече от 70 000 м² РЗП

Безкомпромисни критерии за качество

"СИТИ-ЕВРО" ЕООД има експертен опит като главен изпълнител на строителни проекти – повече от 70 000 м² РЗП. Успешното финализиране на поетите към възложителите ангажименти се постига чрез постоянно усъвършенстване на уменията на екипа и използване на съвременни технологии в строителството. Основни цели на строителната компания са постоянно повишаване на качеството на изпълнение на проектите и ефективна комуникация с възложителите за постигане на оптимален краен резултат.

Отговорът на професионалните предизвикателства и конкурентните условия на пазара са високите стандарти за качество, удовлетворяващо и най-взискателните клиенти, които държат на подробно планиране, внимателна селекция на материали, последователни усилия, коректни взаимоотношения и съобразяване с договореностите. "СИТИ-ЕВРО" ЕООД е в състояние да предложи на инвеститорите ефективен начин на работа, доказал предимствата си във времето, или изцяло нов подход, ако конкретните условия го изискват.

Собствена механизация и оборудване

Съвременни технологии в строителството

 • Кулокран POTAIN MCT 78 с горно въртене
 • Самоиздигащ се кулокран POTAIN IG050 с долно въртене
 • Дизелов миксокрет за подови замазки PUTZMEISTER MK740 DB с вграден компресор. Машината се използва за изпълнението както на земно-влажна, така и на течна замазка.
 • Геодезически измервателни уреди, включващи тотална станция GPT-3005N на TOPCON за сателитно отлагане на сгради.
 • Maшини за шлайфане на бетонови настилки и други
 • Подемници GEDA
 • Над 5000 м² кофражи от водещи световни марки
 • 2500 м² фасадно скеле
 • Пълен набор от средна и малка строителна механизация за кофражни и бетонови СМР, за обработка на бетонови повърхности, едро- и дребноразмерни пробивни и къртачни машини, генератори и водни помпи, професионално оборудване и ръчни инструменти за сухо строителство и довършителни работи.

Привлекателни цени

за изпълнение на проекти на груб строеж

Строителна компания "СИТИ-ЕВРО" ЕООД предлага изпълнение на груб строеж на затворени комплекси, на многофамилни, административни и други сгради в района на София. При РЗП над 5000 m² цената е изключително атрактивна: 135 €/m². Тази стойност е базова и включва доставка и полагане на арматурна заготовка, кофражните и бетонови СМР, зидарските работи, тухли Porotherm Wienerberger. Всички промени в цените на основните материали и трудовата ставка в сектора се отразяват пряко върху посочената стойност.

 • 135 €/m²
 • 70 000
  опит

Атрактивна крайна цена

Как е възможно привлекателната цена да не е за сметка на качеството

 • Доверие между строителя и доставчиците, градено с години.
 • Собствена механизация, осигуряваща независимост на процеса.
 • Отлична организация и координация на строителната площадка, без престои на техника и работници, стриктно следене на доставките на материали по вид, качество и количество.
 • Екип от професионалисти със специализирана компетентност, непрекъснато повишаване на квалификацията и особено внимание към изпълнителския състав – подбор, обучение и контрол.
 • Предварително обмисляне на всеки предстоящ етап, а при възможност и оптимизация на елементи от него в процеса на работа. Целта е гарантиране на качеството при по-изгодна финансова себестойност на услугата.

Гаранции и изпълнение на договорите в срок

Прецизно планиране и коректност в съвместната работа за отлични резултати

Срокът за изпълнение е от съществена важност при реализирането на проекти, предполагащи по-мащабни инвестиции от страна на възложителя – многофамилна или административна сграда, затворен комплекс и т.н. Опитът ни помага да планираме в детайли и при възможност да съкратим времетраенето на етапите от строителството, за да изпълним условията за постигане на най-добрия възможен резултат.

Световно изложение "BAU 2019": Архитектура, материали, системи

В крак с последните тенденции

Стараем се да бъдем адекватни на стремително бързите темпове на развитие и в крак с последните тенденции в строителството и архитектурата. И тази година не пропуснахме престижното изложение "BAU 2019" в Мюнхен, в което участват само най-добрите в бранша.
На световното изложение се запознахме с най-новите разработки, свързани с процесите в стротелството и архитектурата.

Условия за успех на всеки проект

Предимствата на професионалния подход

 • Работа без протакане

  Работата на поетите обекти се изпълнява всекидневно, без прекъсване. Използва се пълният капацитет на компанията – човешки ресурси и механизация. На всеки обект се назначава технически ръководител, който познава проекта от самото начало на процеса.

 • Максимално удобен за инвеститора финансов план

  Срокът на изпълнение и схемата на плащане зависят изцяло от инвеститора, от неговите желания и възможности. Целта ни е да го улесним в спазването на договореностите му с финансовите институции, от една страна, и с крайните клиенти – от друга.

 • Съобразяване на срока за изпълнение с климатичните особености

  Осъществяването на строителната дейност е в пряка връзка със сезонните условия. Планирането на процеса позволява за максимално кратко време да се изпълнят качествено и технологично издържано онези видове СМР, които са зависими от атмосферните условия.

 • Предоставяне на допълнителни гаранции след въвеждане на сградите в експлоатация

  Допълнителните гаранции допринасят за усещането за сигурност на крайните клиенти, а следователно и на инвеститорите, избрали "СИТИ-ЕВРО" ЕООД за изпълнител.