Строителна компания

Иновативни технологии, съчетани с експертна работа

"СИТИ - ЕВРО" ЕООД е създадена през 2003 г. с основен предмет на дейност цялостно изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради, както и допълнителни дейности - машинно полагане на подови покрития, различни видове строително-монтажни работи (СМР) от крайните фази на строителния процес и др. Сред водещите дейности на строителната компания е и изпълнението на многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове и други инвеститорски проекти.

Всички усилия на инженерния екип и изпълнителските кадри са насочени към качественото и срочно извършване на СМР съобразно проектните и технологични особености и коректното отношение към инвеститори и партньори. Съгласно изискванията на Камарата на строителите в България, всяка година 60% от личния състав преминава обучение за повишаване или придобиване на нова квалификация, а ръководните кадри - задължително обучение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя в Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, за строежи от ІІ до V категория.

02 862 42 80 0888 619 618

София, Бизнес-център "Лозенец",
бул. "Н. Й. Вапцаров" 35, ет.3, офис 3Б

contact@city-euro.bg
 • Централен офис

  София, 1407, Бизнес-център "Лозенец",
  бул. "Н. Й. Вапцаров" 35, ет.3, офис 3Б

  Телефон: 02 862 42 80, 0888 619 618
 • Снабдяване и складова база

  София, 1528, район Искър,
  ул. "Неделчо Бончев" 6

  Телефон: 0882 29 72 27

Референции

В професионалния си опит сме показали сериозност при изпълнението на поетите ангажименти. Това е причината да получаваме положителна обратна връзка от страна на възложителите на проектите - множество референции, свидетелстващи за отличното качество на изпълнение в договорените срокове, за компетентността на служителите и модерното оборудване. Някои от нашите партньори, поверили ни изпълнението на своите инвестиционни проекти: