Не се колебайте да попитате

Инвестиционно консултиране за оптимални резултати

Можем да предложим оптимални решения за енергийна ефективност, съобразени с предвидения бюджет. За да се постигнат максимално добри резултати, е необходимо да се помисли за тях още преди сградата да е проектирана, преди предприемането на действия. Трябва да се вземат предвид както конкретните желания на клиента, така и техническите и икономическите възможности за тяхното реализиране. Когато подробностите са известни, благодарение на специализиран инженерен софтуер за енергийно проектиране, сме в състояние да планираме прилагането на оптималните решения за енергийна ефективност. Можем да Ви дадем професионалното си мнение на всеки етап от процеса, но е важно да се знае, че колкото по-рано се случи, резултатите ще бъдат толкова по-добри.

На какъв етап можем да бъдем полезни

Консултирайте се с нас, за да получите най-доброто

Инвестиционно консултиране преди началото на проектирането

Ниското потребление на енергия е сред приоритетите още в първоначалния проект

Това е възможно най-добрият вариант за всеки възложител. Ако клиентът няма конкретна идея какъв тип отопление и охлаждане би бил оптималният за него, не трябва да взема окончателно решение на основата на натрупани "познания" от непрофесионални впечатления на близки и приятели, защото обикновено те са субективни и наистина непрофесионални.

В този ранен етап е най-благоприятният момент да се направи енергийно проектиране, т.е. сградата с всички нейни компоненти да бъде подчинена на технологиите и стратегиите за енергоспестяване. Ако това се случи по-късно, има голяма вероятност частта "Енергийна ефективност" да е придатък към вече готовите "Архитектура", "Конструкции" и "Отопление, вентилация и климатизация". Имате възможност да се запознаете с нашите по-подробни препоръки за енергийно проектиране.

По време на проектиране

Нискоенергийното потребление може залегне в достатъчна степен в цялостния проект на сградата

Ако проектът е в ход, предлагаме енергийно обследване – симулация на избрания начин на отопление и охлаждане, в комбинация с всички останали параметри от проекта, климатичните особености и местоположение на терена (подробностите са важни и са много на брой). Това позволява да се изчисли реалната стойност на потреблението и най-вече дава възможност за оптимизиране в рамките на достигнатия етап на проектиране.

Предоставяме работещи, изпитани в практиката детайли и спецификации на основни елементи на енергоспестяването: топлоизолации, предимства и недостатъци на видовете дограми, съпоставка на методи за отопление, охлаждане, приток на пресен въздух и др.

При избор на строителна компания

Качествено нискоенергийно изпълнение на сградата, съобразено с бюджета

Цената не бива да е водещият фактор при избора на изпълнител на вече одобрен проект. Качеството на изпълнението на всяка сграда зависи от редица фактори, които са на пръв поглед невидими, но всъщност имат огромно значение за резултата. Ако на този етап се направят компромиси с качеството, в дългосрочен план възложителят ще трябва да живее с последствията или да покрие допълнителни разходи, за да си осигури необходимото.

Ако клиентът забележи, че цената надхвърля очакванията и предвидения бюджет, трябва да бъде активен. Възможно е да се направят промени на отделни компоненти, без ефективността на системите да бъде понижена. Пазарът днес предлага многообразие от продукти на различна цена.

Запазете час за консултация

Очакваме Вашите въпроси

(чертеж, скица, снимка)
всичко, което ще е от взаимна полза
Loading

Въпроси, свързани с енергийното проектиране

Отговорите, които ще Ви помогнат да направите информиран избор

Какво е енергийно проектиране?
Енергийно се нарича проектиране, при което архитектурата и системите за отопление, охлаждане и вентилация се комбинират по оптимален начин за постигането на висока енергийна ефективност и качество на вътрешния климат. Използването на сложен изчислителен софтуер дава възможност да се предвиди какви ще са експлоатационните разходи при едно или друго решение за сградата. Това позволява избирането на най-изгодното от тях.
Какво значи качество на вътрешния климат?
Качеството на вътрешния климат обхваща качеството на средата вътре в сградата. То включва показатели като температура, влажност на въздуха, възраст на въздуха или колко пресен е той, нива на СО2 и дневна светлина. Всички тези показатели оказват голямо влияние върху здравето и комфорта на обитателите и е необходимо да бъдат в определени норми.
Какви възможности дава енергийното проектиране?
Енергийното проектиране дава възможност да се провери каква би била консумацията на енергия, респективно експлоатационните разходи, и качеството на вътрешен климат още в етапа на проектиране. Това, от своя страна, позволява да се избере решението, което отговаря на най-високите очаквания на бъдещите обитатели на сградата.
Какви са ползите от него?
Енергийното проектиране:
  • прави възможно намирането на най-енергийно ефективното и икономосъобразно решение за дадена сграда;
  • дава точна представа за бъдещите експлоатационни разходи;
  • дава възможност за сравнение на икономосъобразността и ефективността на различни решения за отопление, охлаждане и вентилация;
  • дава възможност за мониторинг на качеството на вътрешния климат в проектен стадий;
  • намалява вероятността за изразходване на допълнителни средства за коригиране на непредвидености в етапа на строителството на монолитни сгради или след това.
Как се прави?
Енергийното проектиране се прави с помощта на специализиран софтуер и от специалисти, прилагащи последни европейски практики в проектирането на сгради.
С какво се отличава от обикновеното проектиране на сгради?
Стандартно проектираните сгради са такива, че да покрият нормативните изисквания, които в България са с много занижени критерии в сравнение с тези в западните страни. Обикновените сгради имат високи експлоатационни разходи и незнайно какво качество на вътрешния климат, тъй като то не се регламентира. За разлика от тях, сградите, които са енергийно симулирани, са:
  • в пъти по-енергийно ефективни от обичайните сгради;
  • имат високо качество на вътрешния климат според европейските стандарти;
  • по-здравословни за обитаване;
  • по-комфортни за обитаване.
Скъпо ли струва?
Енергийното проектиране се прилага като допълнителна част от проектирането, като цената му варира според размерите на проектираната сграда и специфичните изисквания на клиента. В зависимост от тях допълнителните разходи могат да се възвърнат от месеци до 1-2 години чрез достигнатите енергийни спестявания. Важно е да се знае, че оскъпяването не касае сградата конструктивно. Конструкцията на сградата в нейната динамика и статика не се влияе от енергоспестяването – стойността ѝ е константа и не зависи от качествата на сградата от гледна точка на енергийната ефективност.
Крие ли някакви рискове за качеството на проектирането или строителството на монолитни сгради?
Не, няма никакви рискове за един проект или сграда, ако те бъдат проектирани с повече мисъл за крайния клиент. Енергийното проектиране не влияе върху здравината на сградите или техния експлоатационен живот, а само върху техните енергийна ефективност, комфорт и практичност.

Комплексни услуги в областта на строителството Изграждане на стандартни и нискоенергийни монолитни сгради

Уменията на екипа на CITY EURO да реализира сградите, да комуникира с клиентите по удовлетворителен начин, да им помага да изпълнят своите инвестиционни намерения, без това да ги откъсва от техния бизнес, бяха доказани в процеса на работа на дружеството с различни възложители - инвестиционни компании, предприемачи, частни лица, институции. Можем да предвидим рисковете и да дадем решения на всички възникнали в хода на строителните работи задачи.

Научете повече

19професионализъм
Години
Опитусърден труд
отговорност