Източници на енергия за устойчиви сгради

Използване на зелената енергия на природата

Възобновяемите енергийни източници не са обект на самото монолитно строителство, но предвидени и смислено използвани, водят до чувствително снижаване на експлоатационните разходи и са средство за опазването на околната среда и съхраняването на изчерпаемите природни ресурси. Това е основната характеристика, която превръща сградата в “зелена” и “устойчива” - оставя по-малък отпечатък върху природата. Подобен източник, например, е соларната инсталация за подгряване на топла вода, която е популярно решение.

Основните възобновяеми източници, широко използвани днес, са слънчевата енергия и геотермалната енергия.

Слънце

Възможностите, които предоставя светлинната енергия

По-големият от тези два възобновяеми източника на енергия е Слънцето. В България, една от най-слънчевите държави в Европа, не можем да се похвалим с рационално използване на светлината, за разлика от държави с по-неблагоприятен климат от нашия. За една година Слънцето доставя на Земята 8500 пъти енергията, която консумираме на планетата за същия период от време, и днес имаме множество възможности да се възползваме от нея. Заради нивото на технологиите в днешно време най-често Слънцето е използвано за битова гореща вода и по-малко за производство на електричество. Два слънчеви панела могат да покрият половината от нуждите от гореща вода (55°С) на четиричленно семейство, консумиращо 200 литра на ден. Инвестицията се възвръща за около 5 години.

Геотермална енергия

Висока ефективност на отопление и охлаждане

Геотермалната енергия намира приложение в отоплението и охлаждането на сгради. Температурата на почвата и водата е почти постоянна под петия метър, около 10°С, което я прави по-топла от външния въздух през зимата и по-студена от него през лятото. В комбинация с термопомпена система необходимата геотермална енергия осигурява висока ефективност на отопление и охлаждане, където за всеки вложен 1 kWh електрическа енергия може да се получат 5 kWh топлинна енергия. За сравнение, при обикновена електрическа печка за всеки вложен 1 kWh електрическа енергия се получава 1 kWh топлинна енергия.