Строителна компания

Цялостно изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради

  • Строителство на сгради и съоръжения

  • Замазки и специфични подови настилки

  • Саниране и реконструкции

  • Довършителни работи

  • Разрушаване на сгради

  • Ремонтни дейности

"СИТИ-ЕВРО" ЕООД има дългогодишен професионален опит в планирането и цялостното изграждане на монолитни жилищни, промишлени и офис сгради, както и в допълнителни дейности - машинно полагане на подови покрития, изпълнение на различни видове строително-монтажни работи от крайните фази на строителния процес и др. Постигнатото ни даде възможност в последните години да реализираме и проекти за строителство на нискоенергийни монолитни сгради. Добрата строителна практика се постига благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество. Цените на нашите услуги са привлекателни. Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписанo в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от ІІ до V категория.

Изпълнение на инвестиционни проекти

Над 150 000 м² разгърната застроена площ

"СИТИ-ЕВРО" ЕООД предлага изпълнение на груб строеж на затворени комплекси, на многофамилни, административни и други сгради. Компанията вече се е наложила като главен изпълнител на мащабни строителни проекти. Успешното финализиране на поетите към възложителите ангажименти се постига чрез постоянно усъвършенстване на уменията на екипа и използване на съвременни технологии в строителството. Основни цели на строителната компания са постоянно повишаване на качеството на изпълнение на проектите и ефективна комуникация с възложителите за постигане на оптимален краен резултат.

Научете повече

Нискоенергийни и пасивни къщи

Гарантирано високо качество на вътрешен климат

За да се постигнат максимално добри резултати по отношение на енергийната ефективност, трябва да се помисли за тях още преди сградата да е проектирана, преди предприемането на действия. В следващите етапи от работата е възможна само частична намеса. Благодарение на специализиран инженерен софтуер за енергийно проектиране, "СИТИ-ЕВРО" ЕООД е в състояние да планира прилагането на оптималните решения за енергийна ефективност. Колкото по-рано се случи, резултатите ще бъдат толкова по-добри.

Научете повече

Реконструкции и довършителни работи

Качествено и срочно извършване на допълнителни дейности

"СИТИ-ЕВРО" ЕООД работи съвместно с доверени доставчици, подизпълнители, архитекти, архитектурни студиа и проектантни по специфични видове строително-монтажни работи, като гарантира възможно най-добри цени, постоянни в периода на строителството, реконструкциите и преустройството, които не се влияят от колебанията на пазара. Гаранциите, които компанията дава, са и по отношение на сроковете, сигурността и качеството на изпълнение на комплексните довършителни работи.

Научете повече