Енергийно ефективни сгради

Съвременно монолитно строителство на качествени нискоенергийни жилища

Консултиране, планиране, проектиране, изграждане и завършване на енергийно ефективни сгради. От особена важност е да се подчертае, че нискоенергийните сгради се изграждат с надеждна масивна стоманобетонова конструкция, не са сглобяеми постройки или такива с временен характер. Клиентът получава като краен продукт сграда с гарантирано високо качество на вътрешен климат и ниска консумация на електрическа енергия за отопление и охлаждане, без да се тревожи за подробностите на изпълнението. Всеки, решил да работи с нас, ще получи ясна представа за разходите по изграждането на желаната от него сграда и ще има възможност да се възползва от решения, най-добре съвпадащи с неговите предпочитания, идеи и предвиден бюджет.

Разликите между енергийно ефективните и обикновените сгради понякога са незабележими за неспециалисти и често възложителите научават за тях едва когато се окаже, че експлатационните разходи са твърде високи, а качеството на вътрешния климат е незадоволително. Цената за отопление и охлаждане на нискоенергийно жилище е от 5 до 10 пъти по-ниска от цената за отопление и охлаждане на стандартна сграда, построена според нормативната уредба в България. Разликата е драстична и слага край на високите битови сметки. Подобна инвестиция е стратегическа и увеличава своята стойност във времето. В рамките на по-малко от 6 години можете да си върнете стойността на допълнителните разходи, а ако се вземе под внимание и възможността цената на енергоносителите да се увеличава, а тя едва ли ще намалява, инвестициите се възвръщат дори по-бързо.

Гарантиране на вътрешния климат

Доказано качество на средата

Качеството на вътрешния климат се гарантира чрез използване на отлична изолация и системи за отопление, охлаждане и вентилация. Важни фактори са прецизното регулиране и поддържането на постоянна температура, елиминирането на претоплянето или изстудяването на помещенията, абсорбацията на неприятните миризми. Според българските норми няма изисквания за минимална естествена осветеност, за нивата на СО2, влажността и възрастта на вътрешния въздух. Проектират се и се строят сгради, където качеството на вътрешния климат не е взето под внимание и се разчита на случайности. Така често не усещаме, че сме изложени на неблагоприятни въздействия, дължащи се на лош вътрешен климат. Признак за подобен проблем е появата на плесени в стаите и баните, които имат негативно въздействие върху здравето. Някои от характерните симптоми могат да доведат до хронични дихателни проблеми и алергии! Повече за качеството на вътрешния климат прочетете в Оптимален комфорт.

Съпоставка на цената

Разходи за отопление при ниска и при стандартна консумация на енергия

За да се получи по-добра представа колко по-евтино може да е отоплението на една къща, проектирана и изпълнена по начин, който приоритизира ниската енергийна консумация и качеството на вътрешния климат, е направено сравнение между три отделни стратегии, обхващащи изолацията и начина на отопление. Инфографиката вдясно показва месечните разходи за отопление на двуетажна къща с площ 350 m² с местоположение гр. София. Сравнени са три варианта: 1-ви – нискоенергийна къща с отопление и охлаждане, осъществявани с термопомпа, 2-ри вариант – стандартно изолирана къща с отопление на пелети (охлаждането не е осигурено и изисква допълнителна инвестиция) и вариант 3 – стандартно изолирана къща със стандартно отопление на електричество (например електрическо котле с радиатори, отоплителни печки и т.н., които също не предполагат охлаждане през лятото). Важно е също да се добави, че от трите модела добре изолираната сграда осигурява най-високо качество на вътрешен климат и равномерно разпределение на топлината във всички помещения по цялата им площ и височина.

Срок на възвръщаемост на инвестициите

За колко време ще си върнете допълнителните разходи?

Има стандарти за изпълнение на сградите с близко до нулевото потребление на енергия. Те включват вратите, дограмата, външното топлоизолиране, осветлението, избраната система за отопление, охлаждане и вентилация. Разходите са с приблизително 30% по-високи от цената на стандартното изпълнение. Срокът за възвръщането на инвестициите е много кратък - до 6 години, а стойността им се увеличава във времето.